S*Foxglove's somali & var

 

Kull 19

 

Så fort(S*Foxlgove’s) Riesen, SOM n, & (S*Foxglove’s) Rikki-Tikki-Tavi (SOM a), är redo så hoppas vi ljuv musik ska uppstå dem emellan. Får vi som vi vill så välkomnar vi en kull med viltfärgade och blå, ev även sorrel och fawn, somali till världen mot slutet av sommaren.

Riesen (8 månader)
Riesen (8 månader)
Rikki (14 månader)
Rikki (14 månader)

© Susanne Jönsson 2005-2020